Zwodniczy Punkt

В наличии
RUR 478.21
4.0 звезд, основано на 90 отзывах

Najnowszy satelita NASA wykrywa niezwykły obiekt w lodowcach Arktyki, meteoryt ze śladami życia pozaziemskiego

Bia y Dom przygotowuje si do poinformowania o odkryciu wiatowej opinii publicznej

Cz owiek, kt ry za ni stoi, zrobi wszystko, by prawda nie ujrza a wiat a dziennego

Do grupy na osobiste polecenie prezydenta do cza Rachel Sexton, analityk wywiadu, by przygotowa opis znaleziska dla Bia ego Domu

Pr buj ostrzec prezydenta i ustali , kto kryje si za mistern intryg , zwodniczym punktem na kre lonej przez nich mapie spisku

Rachel i Michael musz ucieka , tropieni przez bezlitosnych komandos w-zab jc w

Stanowi oby ono sensacj na miar l dowania cz owieka na Ksi ycu i zapewni o urz duj cemu prezydentowi USA reelekcj

Towarzyszy jej Michael Tolland, wiatowej klasy oceanograf

W celu zbadania meteorytu i stwierdzenia jego autentyczno ci na Arktyk udaje si grupa naukowc w

Wkr tce okazuje si , e rzekome odkrycie to precyzyjnie przygotowana mistyfikacja

Похожие товары
Scroll